Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Okresní kolo Matematické olympiády

V úterý 4. dubna proběhlo v klatovském DDM okresní kolo 66. ročníku matematické olympiády pro žáky 6. – 8. tříd základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií. Studenti naší školy se neztratili. Z 19 našich účastníků bylo 11 úspěšných řešitelů. (Úspěšným řešitelem se stal ten soutěžící, který získal alespoň 9 bodů z 18 možných.)

Nejlepší studenti naší školy


Kategorie Z6

Celkem soutěžilo 26 žáků, z toho 8 našich studentů.

Místo

Příjmení a jméno žáka      

Body

1.

Drudíková Lenka

18

2.

Hnojský Matouš

17

3.

Turner Jakub

16

4.

Chaloupka Jan

14

10. – 11.

Cábová Klára

9

12. – 14.

Klingerová Alena

8


Kategorie Z7

Celkem soutěžilo 15 žáků, z toho 3 naši studenti.

Místo

Příjmení a jméno žáka

Body

3.

Nováček Ondřej

14

8. – 9.

Maštalířová Lenka

8


Kategorie Z8

Celkem soutěžilo 18 žáků, z toho 8 našich studentů.

Místo

Příjmení a jméno žáka  

Body

1.

Jankovec Jakub

16

2.

Nováček Tomáš

15

4.

Seltenhofer Marek

13

5.

Rejthar Jan

12

6.

Mertl Jan

9

8.

Xuan My Le

7


Kategorie Z9

Celkem soutěžilo 16 žáků, z toho 7 našich studentů.

Místo

Příjmení a jméno žáka      

Body

1.

Kislinger Jakub

24

2.

Vlček Miroslav

21

3.

Holý Vojtěch

20

5. – 8.

Holý Jakub

12

5. – 8.

Idlbek Radek

12

5. – 8.

Kmeťová Barbora

12

9.

Marcelová Barbora

11

 V krajském kole obsadil Jakub Kislinger 2. místo.