Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : UKÁZKOVÝ TRÉNINK LOCROSSU NA NAŠÍ ŠKOLE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Ukázkový trénink locrossu na naší škole


 

Již několik let působí v našem regionu Lacrosse Club Šumava. Jeho členové z řad našich bývalých i současných studentů představili tento pro mnohé stále ještě neznámý sport našim studentům. V týdnu od 13. do 17. února předvedli v tělocvičně naší školy pod vedením Josefa Rajala několik ukázkových tréninkových hodin, při nichž našim žákům tuto hru představili. Studenti tak měli možnost se nejen seznámit s pravidly a technikou hry, ale také si sami mohli vyzkoušet základní herní činnosti.

Fotografie z ukázkových tréninků...