Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : DNEŠNÍ SVĚT - OHLÉDNUTÍ ZA PROJEKTOVÝM DNEM

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Dnešní svět - ohlédnutí za projektovým dnem

Ve středu 5. dubna 2017 proběhl na Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech tradiční projektový den, který byl tentokrát věnován těm oblastem světa, o kterých se nejvíce hovoří.

V první části si studenti zopakovali některé základní informace jako úvod k besedám.

Hlavní část dne byla věnována přednáškám s besedou na celkem 15 témat, pokrývajících hlavní aspekty současného světového dění. Studenti si sami zvolili téma, které je nejvíce zajímá. Přednášející byli velmi kvalifikovaní odborníci schopní poskytnout zajímavé a hlavně aktuální informace.

Uvítali jsme např. armádního generála Jiřího Šedivého, býv. náčelníka GŠT Armády ČR, náměstka ministra zahraničních věcí Jakuba Dürra, býv. ministra obrany ČR a velvyslance v Rusku generála Miroslava Kostelku, býv. ministra vlády ČR a velvyslance v Rusku a na Ukrajině Jaroslava Baštu, ředitele Orientálního ústavu AV Ondřeje Beránka, spisovatele a novináře Břetislava Turečka a další vzácné hosty - seznam viz ZDE.

Na závěr shlédli žáci nižšího gymnázia vystoupení hudební skupiny Mbunda Afrika.

 

Další fotografie naleznete v naší fotogalerii zde…
 

Video z akce:

 

REPORTÁŹ KLATOVSKÉHO DENÍKU