Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÍTĚZOVÉ HALÍŘOVA MEMORIÁLU 2014

Cesta: Titulní stránka > Sport a sportoviště > Halířův memoriál
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Vítězové Halířova Memoriálu 2014

Hoši mladší
Běh na 60m Baumruk Jan 7,7 s
Běh na 1500m Koranda Michal 5:13,4 min
Skok daleký Fürbacher Milan 503 cm
Hod míčkem (150g) Jůda Radek 69,27 m
Štafeta 4x 60 m Fürbacher Milan 32,0 s
Šot Ondřej
Chobot Ondřej
  Holý Matěj
Dívky mladší
Běh na 60m Johánková Viktrorie 8,8 s
Běh na 800m Kantová Natálie 2:41,8 min
Skok daleký Maierová Klára 445 cm
Hod míčkem (150g) Johánková Viktrorie 51,63 m
Štafeta 4x 60 m Grösslová Anna 35,1 s
Tauscherová Andrea,
Patková Kateřina
Maierová Klára
Celkově KA
Hoši starší
Běh na 100m Bošek František 11,3 s
Běh na 1500m Svoboda Vít 4:30,0 min
Skok daleký Bošek František 575 cm
Skok vysoký Vaněček David 165 cm
Hod míčkem (350g) Krs Jan 68,60 m
Vrh koulí Krs Jan 9,90 m
Štafeta 4 x 100 m Nejdl Pavel 49,1 s
Kalivoda Karel
Zelenka František
Presl Aleš
Dívky starší
Běh na 100m Nováková Lenka 12,7 s
Běh na 800m Baarová Petra 2:46,2 min
Skok daleký Chmelíková Veronika 423 cm
Skok vysoký Jankovcová Anna 150 cm
Hod míčkem (350g) Blažková Martina 43,25 m
Vrh koulí Brůhová Zuzana 8,62 m
Štafeta 4 x 100 m Handschuhová Klára 57,5 s
Šotová Karolína
Nováková Lenka
Martinová Petra
Celkově Q.A