Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KROUŽEK SOFTBALU OPĚT POKRAČUJE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Kroužek softbalu opět pokračuje

Od středy 17. 5. 2017 opět pokračuje činnost našeho softbalového kroužku. Na školním hřišti se scházíme každou středu od 14:30 do 16 hodin. Srdečně zveme všechny zájemce o tento sport, doporučujeme kromě sportovního oblečení též čepici s kšiltem, popř. sluneční brýle. Softbalovou výzbroj zapůjčíme.Kroužek je určen především pro chlapce a děvčata ve věku od 11 do 15 let, ale zahrát si můžou přijít i starší.

Podrobnosti o softbalovém kroužku