Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KROUŽEK SOFTBALU OPĚT POKRAČUJE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Kroužek softbalu opět pokračuje

Od středy 17. 5. 2017 opět pokračuje činnost našeho softbalového kroužku. Na školním hřišti se scházíme každou středu od 14:30 do 16 hodin. Srdečně zveme všechny zájemce o tento sport, doporučujeme kromě sportovního oblečení též čepici s kšiltem, popř. sluneční brýle. Softbalovou výzbroj zapůjčíme.Kroužek je určen především pro chlapce a děvčata ve věku od 11 do 15 let, ale zahrát si můžou přijít i starší.

Podrobnosti o softbalovém kroužku 

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ