Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OHLÉDNUTÍ ZA EXKURZÍ NA BROUMOVSKO

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Biologie
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Ohlédnutí za exkurzí na Broumovsko

V rámci udržitelnosti projektu PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŃSKÉM KRAJI se uskutečnila dvoudenní exkurze pro studenty, kteří do této aktivity byli nebo jsou zapojeni.

Severovýchodní Čechy, Broumovská vrchovina, kraj známý především svými překrásnými sedimenty, které vítr a zub času ohlodal v dnešní skalní města. Nedaleko malebného Broumovského výběžku sídlí v Hradci Králové největší evropský výrobce akustických klavírů a pianin v Evropě. Firma založena již za Rakousko-Uherského císařství Antonínem Petrofem.

Nejprve jsme absolvovali exkurzi výrobnou ve firmě Petrof a sledovali zrod pianin a klavírů od plátu dřeva, přes rezonanční desku, skrz úpravu a napínání strun, až po konečné řezbářské úpravy a lakování. Nakonec si někteří z nás mohli na vlastní kůži ozkoušet, jaké to je hrát na jeden z nejdražších modelů klavírů v Evropě. Následovala přednáška o historii firmy a rodiny Petrofů v prostorách tamního muzea.
Dalším bodem našeho programu byl výstup na stolovou horu Ostaš. I přes drobné sněhové přeháňky jsme brzy stanuli na samé náhorní plošině. Zde se nám naskytl úchvatný výhled na Kočičí skály, cestou jsme natrefili i na jiné zajímavé pískovcové útvary, jmenovitě na Cikánku.
Již zmiňované Kočičí skály a tamější pískovcové bludiště jsme se rozhodli projít také.

Druhého dne byl vytyčen náš poslední cíl, Adršpašské skály. Okamžitě po vstupu do areálu nám učarovala téměř tyrkysová hladina zde se nacházejícího jezera. Po krátkém úvodu ke geologické historii Adršpachu jsme vyrazili vsříct vodopádům. Cesta z velké části vedla po dřevěných mostcích přes, mezi vysokými srázy skal, protékající potůčky vody. Všude po okolí byly náplavy jemného písku.

Vrcholem cesty byly dva úchvatné vodopády.

Broumovsko je rozhodně místem okouzlujících scenérií i až na „kost“ odhalené dávné historie naší krajiny.