Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OKRESNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Okresní kolo Pythagoriády

17. května proběhlo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Soutěž je určena žákům základních škol od 5. do 8. ročníku a studentům gymnázií v primách, sekundách a kvartách. Ze školního kola postoupilo mnoho úspěšných řešitelů, kteří se utkali v kole okresním.

Lenka Drudíková z primy obsadila dělené první místo, další primáni se mezi úspěšné neprobojovali. Ze sekundy byl nejlepší Ondřej  Nováček, který se 13 body byl první. O druhé místo se podělili úspěšní řešitelé Václav Řeřicha a Jakub Mazán. Z tercie A se na první místo (13 bodů) dostal Tomáš NováčekNguyen Hoang Long byl třetí a Xuan My Le a Jan Mertl byli čtvrtí.

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a všem přejeme  úspěchy  v dalších soutěžích.