Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ADAPTAČNÍ KURZ TERCIE B

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Adaptační kurz TERCIE B

Termín : po 3. 9. – st 5. 9. 2018 

Účelem adaptačního kurzu je usnadnit studentům přechod ze základní školy na gymnázium, dát příležitost seznámit se navzájem a s třídním učitelem, nastartovat tvorbu dobrého a spolupracujícího třídního kolektivu. Součástí kurzu jsou všechny základní informace a prezentace o činnosti školy, o učebních plánech, možnostech školních a mimoškolních aktivit, přednáška „Jak studovat“ a samozřejmě také aktivity sportovní, zábavné a poznávací.

Odjezd autobusem 3. 9.  v 9.30 hodin  od budovy gymnázia. 

Příjezd autobusem 5. 9.  v cca 17. 00 hodin  opět ke škole.

 Vyplněnou přihlášku odevzdejte, prosím, nebo pošlete na adresu školy, popřípadě pošlete sken  mailem na iburesova@gym-kt.cz do 31. 7. 2018. Ve stejném termínu pošlete platbu 450 Kč na účet školy č. 9824010237/0100, var. symbol 60, zpráva pro příjemce : AK, jméno a příjmení žáka.

Vedoucím kurzu je Mgr. Roman Sedláček - rsedlacek@gym-kt.cz 

Posudek o zdravotní způsobilosti (vystaví lékař)  a Prohlášení o bezinfekčnosti odevzdá žák třídnímu učiteli v den odjezdu.

Podrobné informace o adaptačním kurzu pro žáky šestiletého studia (září 2018)

Závazná přihláška na adaptační kurz v září 2018 

 

Fotografie z adaptačního kurzu v loňském roce 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ