Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : NEJLEPŠÍ A NEJHORŠÍ VÝSLEDKY V TESTECH ŽÁKŮ, KTEŘÍ BYLI PŘIJATI KE STUDIU VE ŠK. ROCE 2017/2018

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Výsledky
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Nejlepší a nejhorší výsledky v testech žáků, kteří byli přijati ke studiu ve šk. roce 2017/2018

STARÉ
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ