Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OTAVA 2017

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Otava 2017

Stejně jako voda v říčních korytech i čas školního roku utíká velmi rychle. A znovu po roce jsme tak opět vyrazili na zlatonosnou Otavu, abychom prověřili naše umění s pádlem v ruce. Protože staří známí zájemci o vodácké akce zůstávají a k nim se neustále přidávají další a mladší následovníci, opět jsme využili možnosti rozdělení akce do dvou termínů, které vzhledem k počtu vody chtivých studentů doslova praskaly ve švech.

První červnový víkend vyrazilo dohromady 58 účastníků včetně vyučujících. Drtivá většina se rekrutovala z řad prvních ročníků a sext, ale ve výpravě se objevili dokonce i naši nejmenší studenti, tedy primáni.

Třetí červnový víkend vyrazilo dokonce 92 účastníků včetně vyučujících a instruktorů. V této skupině převažovali studenti třetího ročníku, ale neztratili se ani ostatní z kvint, kvart a druhých ročníků.

Dnes již můžeme říci, že oba termíny provázelo báječné počasí, pouze jeden den se trochu ochladilo a objevila se i nějaká ta přeháňka. I přes menší průtok způsobený dlouhým suchem tak dostali všichni možnost pod odborným vedením prověřit své schopnosti zejména na tréninkové strakonické peřeji, kde strávili dlouhé desítky minut.

Obrovský dík patří všem vyučujícím a instruktorům, kteří se podíleli na řádném zajištění obou výprav. V obou termínech studenty doprovázeli R. Salvetr, V. Skřivan a J. Veselý, alespoň s jedním termínem vypomohli Z. Palátová, T. Görner, P. Mecner, M. Buriánek, V. Kosnar, M. Mazanec a K. Šilhavá. Obětavými pomocníky byli již tradičně další bývalí studenti D. Kadlec, J. Krahulec, A. Míka, P. Míka a T. Najman.

O tom, že se studentům na vodě líbilo, se můžete přesvědčit v přiloženém videu, které snad může fungovat i jako ta nejlepší pozvánka na ročníky příští.

 

Text: Mgr. Rudolf Salvetr
Video: Daniel Hladký