Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : DALŠÍ VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDEK KARATISTEK Z GYMNÁZIA KLATOVY

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Další vynikající výsledek karatistek z Gymnázia Klatovy

 

Dalšího skvělého výsledku dosáhly Klára a Eliška Kottová, studentky naší školy, které se zúčastnily otevřeného mistrovství Rakouska ve Vídni. Klára Kottová obsadila 2. místo v kategorii Kata a Eliška byla 3. v kata a 2. v kumite. Spolu s ostatními členy týmu, získala výprava celkem sedm medailí.

GRATULUJEME !!!