Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : TÝDEN SPORTOVNÍCH AKTIVIT

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Týden sportovních aktivit


Ve dnech 26. – 27. 6. 2017 proběhl  další ročník  „Týdne sportovních aktivit“, který se tradičně skládá z jednotlivých přeborů tříd v různých sportech. Komise TV v letošním roce připravila turnaje ve smíšeném volejbale a ve fotbale pro vyšší gymnázium, v přehazované a fotbale pro nižší ročníky. Program vyvrcholil velkou čtvrteční  „ZUMBA párty“ ve velké tělocvičně. I když se vinou nepříznivého počasí nepodařily všechny akce uskutečnit, celkem se sportovních aktivit zúčastnilo 191 studentů (a několik učitelů).

 

„Je to určitě skvělá akce, máme možnost si zasportovat místo toho, abychom seděli v horku ve třídách a koukali na filmy! Škoda, že to není častěji…“     (Katka ze septimy)

„Jsme rádi, že se můžeme poměřit s jinými třídami, oni jsou lepší ve známkách, my zase ve sportu!“ (Michal z tercie) 

„Nejlepší byla zumba, to bylo strhující!“     (Kuba ze třeťáku)

 

Další fotografie si můžete prohlédnout zde...