Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PROYECTO ʺEL DÍA DE AMÉRICAʺ

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Španělština
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Proyecto ʺEl Día de Américaʺ

Proyecto ʺEl Día de Américaʺ

En el 30 del Mayo visitamos Sušice con los estudiantes de español de nuestra escuela. Hizo mucho calor y mucho sol. Nos sentimos como en España – fue muy auténtico.

Disfrutamos el día mucho, fue más mejor que la escuela, dónde nuestros compañeros de clase tuven que estudiar y escribir los testos.

El día empezó con una baguette de la panadería por el desayuno. Después fuimos al Instituto - liceo Sušice dónde encontramos a una señora de Ecuador que vive en la República Checa y enseña español.

Primero Ashly tuvo una prezentación de Colorado. Ya lo vi pero no me importa nada, porque es interesante cada veces – siempre olvido todos los factos de Colorado. Cuando Ashly terminó, profesor Morava empezó a hablar de América Latina. Fue muy interessante. Habló de los Incas, Machu Picchu y Argentina.

También visitamos el museo donde la señora de Ecuador traduzcó todo lo que el guía nos dijo a español. Después tuvimos el tiempo libre. Fuimos al café, bebimos un refresco de frambuesas.

Cuándo estabamos volviendo al tren, el aire en el autobús era insoportable, pero no pudo destruir nuestra expirencia excelente.30. května jsme navštívili se studenty Španělštiny z naší školy Sušice. Bylo veliké vedro a svítilo slunce. Cítili jsme se jako ve Španělsku, takže to bylo velmi autentické.

Velmi jsme si ten den užili, bylo to o hodně lepší než škola, kde se naši spolužáci museli učit a psát testy.

Den začal tím, že jsme si v pekárně dali bagetu k snídani. Potom jsme šli na sušické gymnázium, kde jsme se setkali z paní z Ekvádoru, která žije v Česku a učí tady Španělštinu.

Nejprve měla Ashly prezentaci o Coloradu. Už jsem ji viděla, ale to mi vůbec nevadilo, protože je to pokaždé zajímavé – vždycky zapomenu všechna fakta, která nám Ashly o Coloradu řekne. Když skončila, začal pan učitel Morava mluvit o Latinské Americe. Bylo to velmi zajímavé. Mluvil o Inkách, Machu Picchu a Argentině.

Také jsme navštívili muzeum, kde paní z Ekvádoru překládala všechno, co nám průvodce řekl, do Španělštiny. Potom jsme měli rozchod. Šli jsme do kavárny, kde jsme si dali malinovou limonádu.

Když jsme se vraceli k vlaku, byl vzduch v autobusu nesnesitelný, ale to nám nemohlo zničit nádherný zážitek.

Za studenty Markéta Köhnleinová

P.D. ¡Buenas vacaciones para todos!