Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : NABÍDKA KROUŽKŮ 2017/2018

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Nabídka kroužků 2017/2018

Kroužek

Vedoucí kroužku

Atletika

J. Pšajdl

Badminton

R. Ekert

Basketbal

R. Salvetr

Biologický

T. Görner

Fotokroužek

Š. Špád

Chovatelský

J. Jarošíková

Italština

Š. Špád

Klub mladého diváka

D. Protivová

Mezinárodní cena DofE

Z. Palátová

Německý jazyk (pro 4. ročníky)

M. Šléglová

Robotika a programování

K. Patlejch (Septima B)

Softbal

R. Sedláček

Sportovní gymnastika

V. Šimáčková

Zumba a kondiční cvičení

V. Šimáčková


V případě zájmu o kroužek kontaktujte uvedeného vedoucího.