Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : POLIGNY 2016 – 2017

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

POLIGNY 2016 – 2017

V loňském roce jsme opět navázali na tradici výměnných pobytů s družebním městem Poligny. V létě 2016 šest našich studentů francouzštiny hostilo své francouzské přátele, kteří zde strávili celý týden poznáváním Klatov a okolí, společnými sportovními i kulturními akcemi. V létě 2017 byli naopak naši studenti hosty ve francouzských rodinách a poznávali město Poligny a jeho okolí. Ochutnávali jsme tamní vyhlášený sýr Comté, viděli nádherné vodopády, navštívili jsme historickou vesnici Château-Chalon a také si například vyzkoušeli akrobacii v korunách stromů. Podívejte se na fotografie.