Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCHY EVELÍNY KOLÁŘOVÉ NA POLI LITERATURY (CIZOJAZYČNÉ I ČESKÉ)

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěchy Evelíny Kolářové na poli literatury (cizojazyčné i české)

1, 1, 2, 3, 5, 8...

Úspěchy Evelíny Kolářové na poli literatury (cizojazyčné i české)

Tak jako Fibonacciho posloupnost i Evelína Kolářová začala nenápadně postupovat kupředu.

Vše začalo v prvním ročníku na gymnáziu, kdy s podporou učitelky jazyků začala psát anglické básničky a následně se přihlásila na krajskou přehlídku Ars Poeticae.

Ještě tentýž rok slavila na přehlídce úspěch s vlastní tvorbou v anglickém jazyce. Proběhlo autorské čtení básně, která jí zajistila úspěch, a byla požádána o souhlas použít její tvorbu v následujících ročnících přehlídky k soutěžnímu překladu do češtiny.

Autorské vášni psaní v angličtině se věnovala celé tři roky studia na gymnáziu, postupně expandovala i na tvorbu v českém jazyce, kde do svého repertoáru přidala i prózu.

Ve třetím ročníku se rovněž věnovala kreativnímu psaní v angličtině na akademické úrovni prostřednictvím CTM akademie. Kurz kreativního psaní letos úspěšně dokončila s prospěchem A+.

Svému nadšení pro jazyky se začala věnovat intenzivně právě ve třetím ročníku, ve svém volném čase se začala věnovat studiu esperanta a latiny. Znalosti němčiny procvičila na 2-Nations-Youth-Academy, pořádané vzdělávacím centrem ve Waldmünchenu, kde na Mladém fóru Evropy konverzovala s českými a německými studenty o populismu a jiných politických problémech.

Němčinu rovněž potřebovala při slavnostním předávání cen a diplomů na rakouském velvyslanectví v Praze, kde převzala diplom za první místo v soutěži Nieder- und Oberösterreich pod záštitou časopisu Freundschaft, a konverzovala s rakouským velvyslancem i oběma jeho atašé.

Účastí na krajské přehlídce Ars Poeticae pro rok 2017 se jí povedlo získat další dva diplomy a rozšířit tak své portfolio. Diplom za vlastní tvorbu v angličtině převzala na semináři k vlastní tvorbě a překladům v angličtině, kde se mimo jiné věnovala i problematice překladů z angličtiny, do kteréžto kategorie se také přihlásila. Diplom za překlad z němčiny převzala na semináři k vlastní tvorbě a překladům z němčiny, kde opět mimo jiné dostala cenné rady a získala zkušenosti při práci s překlady v němčině a posbírala informace k nastartování psaní vlastní tvorby v němčině.

V dubnu se také účastnila mezinárodních zkoušek FCE, kde spolu se čtyřmi dalšími studenty dosáhla jazykové úrovně C1 a úspěšně si tak potvrdila svou jazykovou úroveň v angličtině.

Úspěch na poli angličtiny zaznamenala také na Mezinárodním festivalu poezie v Austinu, kam poslala jednu svou báseň. Ta byla vybrána porotou a otištěna v di-versé-city ANTOLOGII, a tak si ji mohli přečíst lidé po celém světě.

Na poli české tvorby zaznamenala úspěch v soutěži Art Botič 2017, kde získala zvláštní ocenění členky poroty Heleny Bendové, to si převzala v květnu na galavečeru v pražském Emauzském klášteře.

Tentýž den a měsíc v roce 2017, tedy 22. 5., se zároveň jela podívat do Domu čtení v Praze, kde vystavili její báseň Vnitřní souboj o nadvládu spolu s dalšími vybranými díly. Výstava se konala pod záštitou Vyšehradské vize, konkrétně se jednalo o soutěž Poezie pro knihovnu.

Číslo 8 uzavírá její „posloupnost“ a dělá tak tečku za úspěšným školním rokem 2016/2017.

V červenci absolvovala pohovor s ředitelkou Kulturního domu v Klatovech a zajistila si tak vlastní výstavu literárních děl i s vernisáží v atriu KD v Klatovech.

Vernisáž proběhne 21. září 2017 v atriu Kulturního domu a vystavovaná díla (cizojazyčná i česká) budou k vidění od 22. 9. 2017 do 29. 9. 2017. Otevírací doba atria je 9:00 – 16:00.

Od 2. října do konce roku 2017 budou díla k vidění na výstavě v druhém patře Kulturního domu.