Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ADAPTAČNÍ KURZ TERCIE B SE VYDAŘIL!

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Adaptační kurz tercie B se vydařil!

Adaptační kurz TB se konal v prvních dnech nového školního roku, tedy od 4. do 6. září 2023. A nutno říci, že se velmi vydařil. Přispělo k tomu nádherné místo uprostřed krásné šumavské přírody, ideální počasí a hlavně perfektní program a skvělý přístup všech zúčastněných. Akce se konala blízko Hartmanic, ubytování bylo zajištěno v penzionu Lípa na Dolejším Těšově. Součástí kurzu byly besedy a prezentace o činnosti školy, o učebních plánech, možnostech školních a mimoškolních aktivit, přednáška „Jak studovat“ a samozřejmě také aktivity sportovní, zábavné a poznávací. Studenti strávili tři dny vyplněné spoustou poučení i zábavy a všichni se vrátili domů obohaceni o množství zajímavých zážitků a informací.Další fotografie jsou v naší fotogalerii... 

                                                                                                                                              Připravil Roman Sedláček