Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ADAPTAČNÍ KURZ 1.A A 1.B - OHLÉDNUTÍ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Adaptační kurz 1.A a 1.B - ohlédnutí

Druhým rokem organizovala naše škola adaptační kurz pro žáky, kteří k nám nastoupili do čtyřletého studia. Ve srovnání s prvním ročníkem tentokrát studenti vyrazili první školní den. Teprve cestou do místa konání, kterým byla vesnička Rybník v Českém lese, se účastníci dozvěděli, kam vlastně jedou. Pozitivem této destinace je kromě nádherné přírody i fakt, že je odtržena od civilizace a disponuje jen velmi omezeným signálem mobilních telefonů, takže jsou nuceni komunikovat i bez pomoci moderních technologií.

Na programu bylo několik přednášek, které mají za cíl seznámit žáky nejen se studiem na gymnáziu a zajišťují je převážně třídní učitelé, ale také jim nabídnout možnosti kroužků a exkurzí nabízené naší školou. Pan ředitel informoval o možnostech volitelných předmětů, ale připomněl také možnost získat finanční odměnu v případě úspěchů ve vědomostních olympiádách nebo v případě složení mezinárodních jazykových zkoušek.

Kromě přednášek byly na programu také výlety, polodenní k pramenům Radbuzy, kde jsme si vyzkoušeli zeměpisné znalosti a dvacetikilometrový výlet na rozhlednu Böhmerwaldsturm, odkud se nabízí skvostné výhledy od nejvyšších šumavských vrcholů přes Čerchov až daleko do českého i německého vnitrozemí. Závěrečný den poté patřil sportovním kláním smíšených družstev, jež se utkala ve vybíjené a fotbalu.

Poděkování za vydařený kurz patří všem zúčastněným studentům, ale také všem vyučujícím, kteří se na zajištění kurzu podíleli. Těmi byli oba třídní učitelé – F. Kislinger a J. Morava a dále R. Salvetr, L. Drnková, T. Görner a pan ředitel Šlégl.