Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : FO A AO VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

FO a AO ve školním roce 2016/2017

V minulém školním roce 201/6/17 se naši studenti účastnili fyzikální a astronomické olympiády. V obou soutěžích jsem měli své zástupce v krajském kole a několik studentů proniklo i do kola republikového.

Školního kola astronomické olympiády se ve všech kategoriích zúčastnilo 23 studentů, v krajském kole naší školu reprezentovalo 19 žáků. Ve fyzikální olympiádě prošlo přes domácí kolo úspěšně 31 studentů, kategorie v E, F, G tím postoupilo 18 žáků do okresního kola, které je pro kategorie G, F konečným. Z kategorie E postoupilo 8 soutěžících do krajského kola, kam postoupilo i 19 studentů vyššího gymnázia.

Pro zmiňované olympiády bylo připraveno slavnostní vyhlášení během akce Den s fyzikou, který již pravidelně pořádá Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy FPE ZČU v Plzni, Krajská komise FO KÚ Plzeňského kraje, Česká astronomická společnost a Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Plzeň. Ocenění obdržel každý, kdo se umístil na 1. - 5. místě ve své kategorii.

Všem studentům, kteří projevili svůj zájem o jednu z uvedených soutěží gratulujeme a děkujme za reprezentaci školy.

Nejúspěšnější studenti v krajském kole FO, jsou:

Kategorie A

3. místo Tereza Kislingerová, postoupila do republikového finále

4. místo Michal Převrátil, postoupil do republikového finále

9. místo Marie Jana Matějková

Kategorie B

4. místo Matěj Holý

Kategorie D

1. místo Richard Váňa

3. místo Tomáš Hurdzan

6. místo Adam Babka

9. místo Ondřej Matějka

Kategorie E

2. místo Jakub Kislinger

5. místo Jakub Holý

Nejúspěšnější studenti v krajském kole AO, jsou:

Kategorie AB

5. místo Marie Jana Matějková

7. místo Miroslav kovář

Kategorie CD

2. místo Jitka Mertlová

5. místo Šárka Bělochová

7. místo Adéla Kaiserová

8. – 10. místo Klára Žáková

Kategorie EF

3. – 4. místo Jakub Kislinger

Kategorie EF

1. místo Kristián Kučera, postoupil do republikového finále.

Všem účastníkům blahopřejeme a těšíme se na jejich úspěšné reprezentování i v tomto školním roce 2017/2018.