Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : TALNET, MÁ BIOLOGIE A JINÉ VĚDNÍ OBORY - BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

TALNET, má biologie a jiné vědní obory - badatelsky orientovaná výuka

O Talnetu jsem se dozvěděla v prvním ročníku našeho gymnázia od vyučujícího biologie, který poukazoval na zajímavé akce a především na exkurze na různých vědeckých pracovištích. To jsem, ale ještě netušila, co všechno se dá skrýt v programu Talnet…

Mou primární prezenční aktivitou v Talnetu bylo zimní soustředění na přírodovědné planetě, dosud mnou neprozkoumané, v Olomouci roku 2015. Zde jsem objevila instruktory a jiné zajímavé lidi, kteří mě navnadili na vlnu vědy a odstartovali můj zájem o obory, které jsem zatím měla jen v mlhavé představě.

Pomocí Talnetu se nedozvídám nové věci jen biflováním, ale i zkoumáním, vyhledáváním, pokusy a mohu navštívit i odborná pracoviště při vybrané exkurzi. Takto mi prošly pod rukou nejen entogramy tapírů z pražské zoologické zahrady, chemické hodiny při chemické exkurzi na Albertově, ale také to nejmenší a nejvzácnější, co má každý příslušník Homo sapiens ve svém těle, drobné buňky s DNA na IMTM v Olomouci.

Teď jsem v Talnetu již čtvrtým rokem a mám za sebou absolvované kurzy Biologie I. a II. z říše rostlin, Genetiku, Entomologii, Dutinu ústní pod lupou, Antropologii, Chemii III. a IV., Poznej sám sebe a Nad vědou v dějinách I. a II.

V kurzu Nad vědou v dějinách jsem po dobu dvou semestrů sestavovala svůj badatelský záměr, který jsem na letním soustředění musela obhájit. Po zpracování připomínek poroty, mi byl záměr schválen a dostala jsem grant a plnou podporu všech z Talnetu. O letních prázdninách jsem měla připravit svůj nový badatelský tým na tuto úlohu a seznámit je s tématem rostlinných barviv. V srpnu jsme s mou sekcí bojovali po dobu jednoho týdne s jehličnatými stromy a s chromatografií na tenké vrstvě, kde jsme zpracovali celkem 140 vzorků z asi 9 stromů různých lokalit. Objevem byly změny v oblasti karotenoidů ve vzorcích jehlic u jednotlivých druhů. Nápomocní nám byli dva experti z oboru chemie a biologie, organizátoři i fyzik (pro vhodné zpracování výsledků). Teď máme hotový vědecký poster a čeká nás zpracovat i vědecký článek.

To je jen malý výňatek z toho, co mi Talnet umožnil a dal. Chtěla bych tímto předat své zkušenosti i ostatním studentům a rozšířit zájem o možnosti, které může mít každý, protože tato aktivita není výběrová. Talnetu se může účastnit každý, napříč vědními obory, nemusí to být jen biologie, ale i historie, matematika, programování, chemie, psychologie a jiné… také jedinec nemusí plnit kurzy, aby se mohl účastnit jednotlivých aktivit, stačí pouhý zájem a chuť o poznávání.

Mimo Talnet se účastním i jiných biologických aktivit, jako je Biozvěst (korespondenční biologický seminář Př UK v Praze), Fluorescenční noci Př UK v Praze, aktivity s botaniky západočeského kraje. V prvním ročníku jsem se účastnila i jednodenní stáže na biomateriály a tkáňové inženýrství AV ČR a pokud budu mít štěstí a časové kompetence, tak budu pracovat na myších při CAPI (Centru pokročilého preklinického zobrazování) na 1. LF v Praze.

Anna Marie Mikulecká, 4.B

Ukázka - Poster "Rozkvetlé jehličí"  (v pdf...)