Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ROTARIÁNSKÉ TÁBORY

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Rotariánské tábory

Nejrozšířenějším typem krátkodobých pobytů organizovaných ROTARY INTERNATIONAL v České republice jsou v současnosti rotariánské tábory. Tyto mezinárodní letní tábory jsou pořádány především v evropských státech, výjimečně pak v zámoří, a to i Kanadě nebo Spojených státech, na Taiwanu nebo v Indii.

Nejčastěji se jedná o 10 až 20 denní pobyty s různorodým zaměřením na sport, kulturu, historii a celkové poznání pořádající země.

Organizaci každého tábora zaštiťuje vždy místně příslušný Rotary klub, nebo více Rotary klubů.

Je obvyklé, že účastníci tábora stráví část svého pobytu na táboře v rodinách organizátorů tábora.

Hlavním záměrem tohoto typu krátkodobých pobytů je rozšířit životní zkušenost mladých lidí tím, že se setkají se svými vrstevníky z jiných zemí s jinou kulturou, historií a stylem života.

Až na výjimky se letní tábory konají v období červen až září. U většiny táborů je pravidlem, že se z jedné země může zúčastnit pouze jeden, max. dva zástupci. Nezbytnou podmínkou účasti na táboru je tedy alespoň částečná znalost anglického jazyka, protože veškerá komunikace organizátorů s účastníky a také komunikace samotných účastníků tábora mezi sebou je vedena v anglickém jazyce.

Základní charakteristika:

  • Mezinárodní složení - přibližně 15 studentů, převážně každý z jiného státu
  • Věkové rozmezí účastníků 15 - 25 let
  • Komunikační jazyk - ANGLIČTINA!
  • Ubytování v rodinách nebo v penziónu
  • Pořádány převážně o letních prázdninách

Finanční náklady:

Organizátoři tábora hradí: stravu, ubytování, další výdaje (lístky, dopravu v místě ...)

Účastník hradí: poplatek 5.830,- Kč, případně poplatek stanovený pořadatelem tábora, dopravu tam a zpět, pojištění, kapesné

Témata táborů

Všeobecné poznání kulturních, historických a přírodních významných míst regionu / země

Sport (cyklistika, pěší, horská i vodní turistika /rafty, kánoe/, jachting, tenis, jízda na koni, létání, plachtění, lyžování a jiné)

Kultura: divadlo, fotografie

Historie (i archeologie)

Umění, výtvarné workshopy

Přírodní vědy jako např. astronomie, vesmírný program

Příroda, agroturistika

Jazykové kurzy

Hudba – aktivní hraní

Státy. v nichž se Campy pořádají:

Belgie, Bulharsko, Dánsko, Egypt, Finsko, Francie, Indie, Itálie, Izrael, Holandsko, Litva, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, Taiwan, Turecko, Velká Británie, USA, Egypt

Tábory 2018:

Předběžné přihlášky do 30.11. 2017, Výběr kandidátů v klubu do 10.12. 2017

Časový plán: vyplnění oficiální přihlášky do 31.12. 2017

platba distriktního poplatku (5.830,- Kč) -do 31.12. 2017, nabídky táborů ze zahraničí - cca 110 nabídek - od února 2018, shoda preference studenta s nabídkou, odeslání přihlášky zahraničním pořadatelům, v případě nevybrání si tábora se platba 5.830,- Kč vrací.

Detailní informace získáte na webových stránkách http://www.rye2240.org

Uzávěrka přihlášek na roční výměny: 30.11.2017

Kontakt:

Ing. Josef Rubáš
Youth Exchange Officer
Rotary klub Klatovy

tel: +420 376 331 610
mobil: +420 603 805 401
e-mail: josef.rubas@rotary2240.org