Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V ANGLIČTINĚ PRO ŽÁKY ČTVRTÝCH ROČNÍKŮ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Divadelní představení v angličtině pro žáky čtvrtých ročníků

V uplynulých dnech měli naši nejstarší studenti možnost prověřit své perceptivní jazykové dovednosti. Všichni společně se svými vyučujícími anglického jazyka navštívili v Českých Budějovicích divadelní představení Fahrenheit 451. Dílo, které bylo zřejmě tím nejvýznamnějším z dílny spisovatele Raye Bradburyho.

Díky rodilým mluvčím v pozici herců probíhalo celé představení v angličtině.

Pevně věříme, že představení mělo přínos nejen po stránce jazykové, ale přivedlo také studenty k zamyšlení nad stavem společnosti, jelikož některé myšlenky nemusí být v dnešní době zdaleka tak utopistické, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Kromě kulturního zážitku přímo na jevišti dostali studenti možnost navštívit i krásné centrum Českých Budějovic a okolí, kam jistě někteří z nich zamíří po maturitě za studiem.