Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : BIOLOGICKÝ KROUŽEK VE VODŇANECH

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Biologický kroužek ve Vodňanech

Druhý říjnový týden se 7 členů biologického kroužku vydalo na týden na Fakultu rybářství a ochrany vod do Vodňan, kde pořádali vzdělávací program pro nadané žáky. Zde jsme byli společně se studenty z dačického gymnázia rozděleni do 3-5členných skupin – fungování říční nivy, původní a nepůvodní raci, vodní toxikologie a embryonální vývoj ryb.

Během 5 dní jsme si vyzkoušeli práci v laboratořích, zpracování zadaného experimentu a jeho prezentování formou posteru, přednášky a videa.

Postery budou po zaslání na naši školu vyvěšeny na biologické nástěnce.

Během celodenní exkurze do nivy Lužnice byl prostor pro odchyt a determinaci ryb a vodních bezobratlých a měření fyzikálních parametrů vody a také poznávání.

Další den jsme napomáhali s odlovem invazního raka signálního a jeho bezpečnou likvidací. Každý den jsme také na část odpoledne vyrazili na prohlídku fakultních výzkumných pracovišť (líheň jeseterů, laboratoř etologie ryb a raků a laboratoř vodní toxikologie).

Akci jsme hodnotili velmi kladně, neboť krom nových znalostí nám též ukázala, jak vypadá každodenní práce výzkumníků na akademických pracovištích.