Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : STUDENTA EVELÍNA KOLÁŘOVÁ OCENĚNA JAKO NEJLEPŠÍ STUDENT KURZU KREATIVNÍHO PSANÍ PŘI CTM AKADEMII

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Studenta Evelína Kolářová oceněna jako nejlepší student kurzu kreativního psaní při CTM akademii

Dne 30. 10. 2017 převzala studentka Evelína Kolářová diplom za absolvování Kurzu kreativního psaní 2016/2017 při CTM akademii.

Evelína Kolářová, studentka 4.B, převzala z rukou ředitele školy diplom za úspěšné splnění Kurzu kreativního psaní spolu s oceněním Nejlepší student kurzu. Jako celkovou známku za zimní semestr obdržela A+, s celkovým počtem bodů 96/100, což jí zajistilo právě ocenění Nejlepší student.

Ve zprávě o splnění kurzu byly shrnuty její kreativní dovednosti a schopnost vyjadřování v angličtině a dále bylo poukázáno na fakt, že její „nejhorší“ bodové ohodnocení bylo 90 ze 100 možných bodů, což je vynikající výkon. V tomto dlouhodobém a namáhavém kurzu bylo od studentů vyžadováno pracovat samostatně a prokázat nejvyšší úroveň jazyka (CERF C2), stejně tak jako projevit kreativitu a připravenost čelit novému, neznámému druhu úkolů.

Požadavky na absolventa kurzu obsahovaly napsání kreativních textů (celkem 4), o celkovém počtu 6000+ slov:

Assignment 1 (Úkol 1): Defamilirise (Defamilirizace, formální jazyk)

Assignment 2: Write The Space (článek do turistického průvodce, formální jazyk)

A3: Blog It Out (blogový příspěvek, neformální jazyk)

A4: Creative/Narrative Perspectives (kreativní/vyprávěcí perspektiva, formální/neformální)

A5: Assignment Revision (oprava a korekce jednoho z předchozích úkolů)

Na dotaz, co jí kurz poskytl, Evelína odpověděla: „Naučila jsem se ovládat různé metody kreativního psaní a zaujímat k němu různé postoje, prokázala jsem schopnost ukázat realitu z odlišných pohledů, naučila jsem se vyjádřit vlastní myšlenky a pocity. Studium mi pomohlo stát se lepším pozorovatelem a určitě přispělo k tomu, že jsem nyní lepším autorem.“

Studium Kurzu kreativního psaní při CTM akademii přináší studentům rozvoj kreativity a samozřejmě i jazykových znalostí a vědomostí. Evelína Kolářová při studiu kurzu prokázala, že je nejen velmi kreativní a zvládá výborně psaní v angličtině, ale její vynikající výsledek – Nejlepší student kurzu – vychází také z toho, že je i velmi talentovanou autorkou, které je vlastní i velmi sofistikovaný přístup k dynamice vyprávění a jemný ironicky podbarvený druh humoru.