Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : STUDENTA EVELÍNA KOLÁŘOVÁ OCENĚNA JAKO NEJLEPŠÍ STUDENT KURZU KREATIVNÍHO PSANÍ PŘI CTM AKADEMII

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Studenta Evelína Kolářová oceněna jako nejlepší student kurzu kreativního psaní při CTM akademii

Dne 30. 10. 2017 převzala studentka Evelína Kolářová diplom za absolvování Kurzu kreativního psaní 2016/2017 při CTM akademii.

Evelína Kolářová, studentka 4.B, převzala z rukou ředitele školy diplom za úspěšné splnění Kurzu kreativního psaní spolu s oceněním Nejlepší student kurzu. Jako celkovou známku za zimní semestr obdržela A+, s celkovým počtem bodů 96/100, což jí zajistilo právě ocenění Nejlepší student.

Ve zprávě o splnění kurzu byly shrnuty její kreativní dovednosti a schopnost vyjadřování v angličtině a dále bylo poukázáno na fakt, že její „nejhorší“ bodové ohodnocení bylo 90 ze 100 možných bodů, což je vynikající výkon. V tomto dlouhodobém a namáhavém kurzu bylo od studentů vyžadováno pracovat samostatně a prokázat nejvyšší úroveň jazyka (CERF C2), stejně tak jako projevit kreativitu a připravenost čelit novému, neznámému druhu úkolů.

Požadavky na absolventa kurzu obsahovaly napsání kreativních textů (celkem 4), o celkovém počtu 6000+ slov:

Assignment 1 (Úkol 1): Defamilirise (Defamilirizace, formální jazyk)

Assignment 2: Write The Space (článek do turistického průvodce, formální jazyk)

A3: Blog It Out (blogový příspěvek, neformální jazyk)

A4: Creative/Narrative Perspectives (kreativní/vyprávěcí perspektiva, formální/neformální)

A5: Assignment Revision (oprava a korekce jednoho z předchozích úkolů)

Na dotaz, co jí kurz poskytl, Evelína odpověděla: „Naučila jsem se ovládat různé metody kreativního psaní a zaujímat k němu různé postoje, prokázala jsem schopnost ukázat realitu z odlišných pohledů, naučila jsem se vyjádřit vlastní myšlenky a pocity. Studium mi pomohlo stát se lepším pozorovatelem a určitě přispělo k tomu, že jsem nyní lepším autorem.“

Studium Kurzu kreativního psaní při CTM akademii přináší studentům rozvoj kreativity a samozřejmě i jazykových znalostí a vědomostí. Evelína Kolářová při studiu kurzu prokázala, že je nejen velmi kreativní a zvládá výborně psaní v angličtině, ale její vynikající výsledek – Nejlepší student kurzu – vychází také z toho, že je i velmi talentovanou autorkou, které je vlastní i velmi sofistikovaný přístup k dynamice vyprávění a jemný ironicky podbarvený druh humoru.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ