Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ ÚSPĚŠNÝM STUDENTŮM NIŽŠÍHO GYMNÁZIA

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Předávání ocenění úspěšným studentům nižšího gymnázia

V pondělí 13. 11. proběhlo předávání ocenění žákům nižšího gymnázia, kteří se nejlépe umístili v soutěžích a olympiádách v minulém školním roce. Malá slavnost se konala v učebně hudební výchovy, kde úvodem zahrál na trubku Ladislav Kubát.

Z rukou předsedy výboru Sdružení rodičů Mgr. Michaela Nového a ředitele školy převzalo diplomy a poukázky celkem 49 úspěšných gymnazistů. Ocenění pro ně poskytuje tradičně Sdružení rodičů při našem gymnáziu.

Všem úspěšným blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v soutěžích a olympiádách v letošním školním roce.

Fotogalerie z předávání - vstupte zde