Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MAMUT 2017

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

MAMUT 2017

Ve středu 15. 11. 2017 proběhl již sedmý ročník soutěže MAMUT aneb MAlý Matematicko-Úvahový Turnaj. Mezi sebou se utkalo celkem 22 tříčlenných družstev žáků základních škol.

O vítězi rozhodovaly nejen matematické dovednosti, ale také vhodně zvolená strategie v doprovodné hře. Celkovou atmosféru a pohodovou soutěžní náladu lze shlédnout ve fotogalerii našich webových stránek soutez-mamut.jecool.net. Vyhlášeno a odměněno věcnými cenami bylo celkem pět nejlepších družstev.

Umístění

Soutěžící

Škola

Body celkem

Vyřešené příklady

1

Ondřej Sláma, Tomáš Valečka, Jan Kramer

ZŠ a MŠ Švihov

179

29

2

Matěj Hrach, Marie Kuthanová, Martin Poddaný

ZŠ Lerchova Sušice

167

27

3

Adam Končal, Petr Mazal, František Kukuľa

ZŠ Tolstého Klatovy

149

29

4

Jakub Svatek ,Anna Svatková, Veronika Němečková

ZŠ Lerchova Sušice

147

25

5

Karolína Kukuľová, Klára Zahradníková, Štěpán Soukup

ZŠ Tolstého Klatovy

140

26

Velké díky patří našemu partnerovi a sponzorovi – plzeňské pobočce Jednoty českých matematiků a fyziků.

Text: Eva Kislingerová

Foto: Štěpán Špád, Eva Kislingerová