Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ŠKOLNÍ KLUB V BAVORSKU

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Školní klub v Bavorsku

Školní klub využil volného svátečního dne 17. listopadu a vyrazil na další z výletů organizovaných pro studenty i vyučující. Snad i trochu symbolicky s ohledem na datum, který se stal počátkem změn v naší republice, jsme vyrazili do Bavorska, které bylo českým občanům před rokem 1989 celá desetiletí zapovězeno, a našinci mohli nanejvýš s úzkostí v srdcích pozorovat blízké vrcholky Bavorského lesa.

Prvním bodem byla návštěva Pasova. Sami či ve skupině mohli účastníci prozkoumat Pasov nejprve takřka z leteckého pohledu od starobylé pevnosti a následně procházeli i uličky samotného centra města, aby dorazili k proslulému místu, kde se stýkají tři řeky – Ilz, Inn a Dunaj. Na vlastní oči se tak mohli všichni přesvědčit, jak se liší barva vody podle destinací, odkud do Pasova přitéká, aby posléze pokračovala v cestě k Černému moři. Z přiložených fotografií můžeme zjistit, jak moc se město i v nedávné době ocitlo pod vodou, pokud dorazila povodeň.

Po zastávce Pasově již následoval zlatý hřeb programu – návštěva lázní v Bad Füssingu. Několik hodin mohli všichni využívat léčivé vody, měnit bazénky různé teploty nebo prohřívat kosti v páře. Příjemný zážitek byl ještě umocněn brzkým příchodem tmy a koupáním v zastřešených vířivkách, kdy na stropě poblikávaly uměle vytvořené hvězdičky.

Závěr programu tradičně obstarala návštěva ryze bavorské restaurace s vynikajícím jídlem, bohatým nápojovým lístkem, milou obsluhou a živou hudbou. Všichni tak byli perfektně naladěni na zpáteční cestu, která nám za zpěvu mnoha nesmrtelných šlágrů velmi rychle utíkala.

Poděkování za perfektní zážitek patří především paní učitelce Šléglové, ta se vynikajícím způsobem zhostila organizace v Pasově i Bad Füssingu a paní učitelce Palátové za zajištění organizačních věcí před samotným odjezdem.