Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : CESTUJEME S ANGLIČTINOU V ROCE 2018

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Cestujeme s angličtinou v roce 2018

V novém kalendářním roce jsou pro naše studenty připraveny dva zájezdy, které se zaměřují na historii a přírodní krásy anglicky mluvících zemí.

Tradiční poznávací zájezd do Anglie je soustředěn především na poznávání míst spojených s historií – namátkou jmenujme Dover, Cambridge, Coventry, Kenilworth, Warwick Castle, Blenheim Palace, Stratford upon Avon nebo Londýn.
Program je připraven ve spolupráci s osvědčenou cestovní kanceláří PRO TRAVEL, zájezd se koná od 28. dubna do 5. května 2018 a zbývá v něm ještě několik volných míst.

Podzimní poznávací zájezd do USA je připraven tradičně ve spolupráci s cestovní kanceláří Campanatour a koná se v době podzimních prázdnin 2018. Tentokrát navštívíme opět New York, odkud se vydáme přes Philadelphii a Gettysburg k Niagarským vodopádům. Dále budeme pokračovat do města Boston a okruh východem Spojených států zakončíme opět v New Yorku, kde si během dvou - tří dní prohlédneme nejvýznamnější místa a odkud budeme odlétat do Evropy. Do Spojených států již cestujeme počtvrté, velkou výhodou je odjezd přímo od školy, zázemí školního kolektivu i skupinová sleva.

Podrobnější programy a veškeré informace k oběma zájezdům jsou k dispozici u J.Stýblové ve sborovně školy.