Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MIKULÁŠ S ANDĚLEM NA GYMNÁZIU

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Mikuláš s andělem na gymnáziu

I k nám do budovy gymnázia se občas vloudí nějaká nadpřirozená bytost.

Letošní Mikuláš s andělem a čertem po ruce trochu postrašil, ale i sladce potěšil žáky prim, sekund a tercií.

Studenty 1. B Honzu, Andělu a Zdeňku by pod maskami asi nikdo nehledal, navíc Anděla navzdory svému jménu oblékla masku čerta.

Napřesrok snad mezi nás opět zavítají.