Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OHLÉDNUTÍ ZA DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří

6. prosince 2017 proběhl tradiční Den otevřených dveří našeho gymnázia.

Těšil se značnému zájmu žáků 5., 7. i 9. tříd a jejich rodičů.

Všichni zájemci o budoucí studium dostali zevrubné informace o přijímacím řízení,náplni studia a o uplatnění našich absolventů. Za doprovodu našich studentů si mohli prohlédnout jednotlivá pracoviště školy, shlédnout zajímavé prezentace, ukázky a pokusy. Prioritou je moderní výuka s využitím digitálních technologií a důkladná jazyková příprava.

Prezentovány byly i mimovyučovací aktivity – nabídka kroužků, Školního klubu i Školního sportovního klubu.


Další fotografie naleznete zde…

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ