Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SOUTĚŽ COHA O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU PRÁCI V OBORU ORÁLNÍ HISTORIE

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Soutěž COHA o nejlepší studentskou práci v oboru orální historie

Orální historie je progresivní disciplína či spíše metoda, jež získává historická fakta z kriticky zhodnocených rozhovorů s pamětníky. Studentské soutěže v orální historii pořádá Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni pod garancí doc. Naděždy Morávkové a dr. Fritzové – loni uspěli naši žáci Ondřej Nováček a Alexandr Pukh –, nebo Česká asociace orální historie při Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Pražské centrum vyhlásilo v září 5. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou práci v oboru orální historie.

Výkonný výbor COHA ocenil text Šárky Faicové, terciánky našeho gymnázia, o zemědělské kolektivizaci v 50. letech 20. století na příkladu Libětic velmi pěkným 3. místem. Gratulujeme!

Ad marginem: personální kořeny institucionalizované orální historie bychom nehledali nikde jinde než na Klatovsku – jejím zakladatelem a vědcem mezinárodního renomé je prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., také absolvent klatovského gymnázia (maturoval v roce 1981).

Za komisi dějepisu
PhDr. David Franta

Výsledková listina

Kategorie základní školy:

1. místo Šimon Cibulka, Julie Cibulková, Luka Brajanoski: Žijí mezi námi (film), Základní škola Mendíků, Praha 4

2. místo Eda Chalupa, Markéta Michalíková, Niky Heryčová, Veronika Štechrová: Časopis Mendík: Útěk z Jugoslávie, Základní škola Mendíků, Praha 4

3. místo Šárka Faicová: Zakládání JZD v Liběticích v roce 1957, Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy

 

Kategorie střední školy:

1. místo Michaela Ondráčková: Druhá světová válka na Mladoboleslavsku: zaměřeno na Mladou Boleslav, Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav

2. místo neuděleno

3. místo neuděleno

Kategorie vysoké školy:

1. místo Mgr. Vendula Nováková: Generační proměny skautských idejí po roce 1945 na příkladu 18. střediska Kruh, FHS UK, Praha 2016

2. místo Mgr. Markéta Foitová: Generace Y: Sondy do života první české porevoluční generace, FHS UK, Praha 2017

3. místo Mgr. Barbora Podškubková: Kubisté sobě. Funkcionáři Filmového klubu v Uherském Brodě v letech 1976–1989, FF MU, Brno 2017

Výsledné pořadí sestaveno na základě hlasování členů Výkonného výboru COHA.

V Praze dne 13. 12. 2017

Mgr. Jiří Hlaváček
FHS UK v Praze