Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ČTENÁŘSKÁ DÍLNA - ČESKÁ LITERATURA 19. STOLETÍ TROCHU JINAK

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Čtenářská dílna - Česká literatura 19. století trochu jinak

Téma literatury 19. století a národního obrození asi v roce 2017 málokomu přijde zajímavé, přestože je to období, které položilo základy českého jazyka a jeho kultury a mnohdy nás ovlivňuje i dnes. Že se toto téma na základní škole dá pojmout hravě a zajímavě, dokázal všem osmým ročníkům náš host, pan doktor David Franta, profesor na klatovském gymnáziu a člen akademické obce ZČU a JČU, v rámci čtenářské dílny s názvem „Česká literatura 19. století trochu jinak“.

8.A prožila dílnu orientovanou na klasiku české literatury - žáci kreslili babičku podle textových výňatků ze stejnojmenné novely od Boženy Němcové. 8.B a 8.C se zabývaly baladami Karla Jaromíra Erbena ze sbírky Kytice, především pak baladou Svatojánská noc, kterou Erben nedokončil - žáci vyprávěli a doplňovali příběh podle komiksového zpracování.

Osmáci vzorně plnili zadané úkoly a aktivně se zapojovali do práce. Pan doktor Franta si práci na čtenářských dílnách pochvaloval a chválil i vědomosti našich žáků. Věřím, že i žáci uvítali zpestření výuky. Třeba jsme položili základy pro budoucí pravidelnou spolupráci.

Mgr. Marcela Kárová a Mgr. Petra Brabcová
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115