Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝSLEDKY SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE – ŠKOLNÍ KOLO 2017/2018

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výsledky soutěže v anglickém jazyce – školní kolo 2017/2018

kategorie I B

1. místo: Yasmin Steinerová, SA

2. místo: Denisa Chobotová, SA

3. místo: Anna Řezáčová, PA

4. – 5. místo: Vladimíra Jiřičková, SA, David Berka, PA

kategorie IIB

1. – 2. místo: Jakub Jankovec, KB, Adam Zámečník, KB

3. místo: Natálie Burešová, KA

4. – 5. místo: David Klozar, KB, Michaela Skálová, TB

kategorie IIIA

1. místo: Michaela Dostálová, SxA

2. místo: Jitka Mertlová, SpA

3. místo: Martin Šamberger, SxA

4. místo: Adéla Kotěšovcová, 1B

5. místo: Josef Hřebec, QA

Blahopřejeme a přejeme úspěch v okresním kole, které se koná v Sušici 13. února 2018.