Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : BEST IN DEUTSCH 2017

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Best in Deutsch 2017

Již několik let mohou žáci, kteří se věnují němčině, poměřit své schopnosti se svými vrstevníky z ČR i zahraničí.

Celý test probíhá online, maximální doba trvání je 60 minut a prověřuje znalosti v oblasti gramatiky, poslechu i porozumění textu. Nutno podotknout, že pro žáky, kteří mají němčinu bez výjimky jako druhý jazyk, je test velmi obtížný. Nicméně všichni zástupci našeho gymnázia předvedli slušné výkony a dokonce i nejmladší žáci z prvních ročníků nechali za svými zády stovky dalších účastníků.

Nejlépe se dařilo Matěji Valešovi z oktávy B, který se ziskem 77,5 bodu obsadil v rámci světového porovnání 73. pozici. Na pomyslných stupních vítězů v rámci naší školy ho doprovodili Jakub Novák ze 4.B (70,5 bodu, 216. pozice) a Matyáš Mráz z 1.B, který při své premiéře obsadil 316. příčku se ziskem 66,5 bodu. Celosvětově se soutěže zapojilo 3003 studentů.

Velmi slušně jsme si pak vedli také v týmové soutěži škol. V konkurenci 220 škol vybojovali naši reprezentanti 44. pozici. Poděkování patří všem účastníkům i jejich pedagogům!