Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : BEST IN ENGLISH 2017

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Best in English 2017

Konec listopadu se již tradičně nesl ve znamení soutěže Best in English, díky které mohou naši žáci porovnat své schopnosti v angličtině se svými vrstevníky z ČR i celého světa.

Z našich studentů se nejlépe umístila děvčata S. Köhnleinová ze septimy A se ziskem 91 bodů (193. v ČR, 620. na světě), L. Koláčková ze septimy A se ziskem 91 bodů (199. v ČR, 635. na světě) a A. Dirriglová z oktávy A se ziskem 90,5 bodu (236. v ČR, 731. na světě).

Celkově se do soutěže zapojilo v ČR 8152 a na celém světě dokonce 17612 žáků.

Velmi dobře si naši žáci vedli také v týmové soutěži škol, když v rámci ČR vybojovali 18. místo z 332 škol a v rámci světa 66. místo ze 729 škol.

Všem, kteří naši školu v soutěži reprezentovali, patří velký dík, protože dokázali perfektně zhodnotit a přetavit v úspěch společné úsilí své i svých vyučujících.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ