Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Přijímací zkoušky nanečisto

Gymnázium v Klatovech vychází vstříc žákům 5. a 7. tříd, kteří si chtějí vyzkoušet, jak probíhají a jak se hodnotí přijímací zkoušky do primy a tercie víceletého gymnázia.

Nabízí proto zdarma konání přijímacích zkoušek nanečisto za stejných podmínek jako probíhají skutečné testy.

Tyto přijímačky nanečisto budou probíhat 28. ledna 2020 ve 14.00 pro zájemce z 5. tříd a 30. ledna 2020 ve 14.00 pro zájemce ze 7. tříd.

Přihlášky k těmto zkouškám jsou k dispozici na Dnu otevřených dveří 10. prosince 2019 nebo ke stažení na našich webových stránkách.

Vyplněné zašlete poštou či mailem (iburesova@gym-kt.cz) anebo předejte osobně do sekretariátu gymnázia do 20. prosince 2019.

Přihláška - formát docx (MS Word)

Přihláška – formát pdf

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ