Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NANEČISTO ZE 7. TŘÍD

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto ze 7. tříd

Níže naleznete výsledky přijímacích zkoušek nanečisto pro žáky ze sedmých tříd, které jsme pořádali 30. ledna 2018. Každý uchazeč se nalezne pod přiřazeným kódem, který byl žákům rozdán na začátku prvního testu. Pokud jste neuspěli podle svých představ, není nutné věšet hlavu, do „ostrých“ přijímacích zkoušek zbývá ještě dostatek času a některé znalosti vám jistě pomůže doplnit i účast na přípravných kurzech, ke kterým se mnozí z vás přihlásili. Nízké skóre je i důsledkem obtížnosti testů, jež musí být značná, aby bylo možné uchazeče skutečně rozřadit.

Zadání i výsledky testů by měly být během dvou týdnů k dispozici na www.cermat.cz.

Pořadí Kód Český jazyk Matematika Celkem
1. 708 36 26 62
2. 735 31 28 59
3. 719 39 19 58
4. 728 37 16 53
5. 732 36 17 53
6. 709 32 20 52
7. 703 35 15 50
8. 704 26 24 50
9. 729 35 14 49
10. 706 33 12 45
11. 711 31 14 45
12. 731 32 12 44
13. 720 28 15 43
14. 736 35 8 43
15. 718 28 14 42
16. 734 28 13 41
17. 733 30 10 40
18. 716 29 10 39
19. 725 22 17 39
20. 705 31 5 36
21. 726 21 15 36
22. 713 24 10 34
23. 717 20 14 34
24. 721 21 12 33
25. 738 23 10 33
26. 701 21 11 32
27. 710 27 3 30
28. 715 24 6 30
29. 722 20 10 30
30. 737 20 9 29
31. 702 17 11 28
32. 712 24 4 28
33. 714 19 9 28
34. 723 16 9 25
35. 724 14 10 24
36. 707 12 7 19
37. 739 13 6 19
38. 730 12 5 17
 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ