Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 2018

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Technická olympiáda 2018

Technická olympiáda Plzeňského kraje 2017/18

Dne 8. února 2018 proběhlo finále technické olympiády Plzeňského kraje. Za naši školu se zúčastnily následující týmy se svými pracemi:

Alžběta Nová, Klára, Matušková, Jiří Kraml – Výroba hudebního nástroje

Patlejch Karel, Dobranský Martin – Rezervační systém pro vzdálenou laboratoř

Krátký Adam, Hrabík Václav, Šíma Petr – Stavba vzdáleného experimentu

Týmy byly oceněny finančními poukázkami dle svého umístění.

Více ve fotogalerii.