Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : DALŠÍ SKVĚLÉ VÝKONY NAŠICH STUDENTEK V KARATE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Další skvělé výkony našich studentek v karate

 

 V sobotu 17. února Klára a Eliška Kottovy reprezentovaly ČR na mezinárodním turnaji Kiskun cup v Maďarsku, kterého se zúčastnilo 370 závodníků z osmi zemí. Klára vybojovala zlato v kumite v kategorii dívek 15-16 let!

 

BLAHOPŘEJEME !

 

 

                                                                                                                                                      Připravil R. Sedláček