Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ŠKOLNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Školní kolo Pythagoriády

Minulý týden,  5. a 6. dubna proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda určená pro studenty nižšího gymnázia. Školního kola se zúčastnila většina studentů z primy a ze sekundy. Z tercií soutěžilo 31 studentů.

Úspěšným řešitelem v primě byl Vojtěch Trnka.  Těsně za nim se umístili Anna Ježková a Tereza Řeřichová. V sekundě byl nejlepší Vojtěch Schmidt, který získal 14 bodů z 15. NA dalších místech byli Lenka Drudíková, Matouš Hnojský, Jakub  Turner, Eliška Kottová a Vladimíra Jiříčková. V terciích dosáhli nejlepších výsledků Alexandr Urban, Jakub Mazán a Václav Řeřicha z TA a Jana Hanyková z tercie B.