Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – OKRESNÍ KOLO

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Matematická olympiáda – okresní kolo

Nedávno proběhla okresní kola Matematické olympiády v kategoriích Z6, Z7 a Z8. Naši studenti se neztratili a vždy se někteří z nich stali úspěšnými řešiteli.

 V kategorii Z6 (studenti primy) byl nejlepší Jan Nováček, který skončil druhý. Na dalších místech se umístili: Vojtěch Matějíček, Vojtěch Trnka a Jana Maštalířová.

V kategorii Z7 (studenti sekundy) se na druhém místě umístila Lenka Drudíková a třetí místo obsadil Jakub Turner.

Pro studenty tercií je určena kategorie Z8, kde David Váňa byl třetí a Gabriela Bělochová čtvrtá (oba z tercie B).