Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – KRAJSKÉ KOLO KATEGORIE Z9

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Matematická olympiáda – krajské kolo kategorie Z9

Nedávno proběhlo krajské kolo matematické olympiády v kategorii Z9 pro studenty kvart a devátých ročníků základních škol. Všichni studenti naší školy se stali úspěšnými řešiteli. Nejlepším z nich byl Marek Seltenhofer z kvarty B, který se umístil na 7. místě. Na dalších místech pak byli Xuan My Le (KA), Petr Kostelanský (KB), Jan Mertl a Robin Nguyen (oba z kvarty A).