Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCH STUDENTŮ V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE MLÁDEŽE V PROGRAMOVÁNÍ

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěch studentů v krajském kole Soutěže mládeže v Programování

V pátek 13. dubna se v Plzni konalo krajské kolo Soutěže v programování (olympiáda z programování).

Jak už je tradicí, účastnilo se ho i množství programátorských nadějí z klatovského gymnázia.

V kategorii Vyšší programovací jazyky zvítězil Petr Šíma z OkB, následovaný Karlem Patlejchem ze SpB. Daniel Matoušek z OkB získal v konkurenci 13 programátorů z celého kraje 4. místo a Marek Trzaskalík z OkB místo 6.

V kategorii Programování mikrořadičů zvítězil Adam Krátký z OkA, který v dramatickém souboji o jeden bod porazil Lukáše Koláčka z 2.B.

Další respektovanou soutěží je Matematická olympiáda kategiorie – Programování. V krajském kole zvítězil Petr Šíma z OkB.

Gratulujeme.