Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ROZLOUČENÍ S MATURANTY 2018

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Rozloučení s maturanty 2018

V pátek 27. dubna proběhlo tradiční rozloučení se studenty posledních ročníků. Po delší odmlce se snad úspěšně podařilo navázat na kulturní úroveň výkopu, na kterou jsme byli zvyklí ještě před několika lety.

Po ranním přivítání ostatních studentů před školou poděkovali maturanti vyučujícím a následně na školní zahradě představili program, v jehož průběhu došlo i na tradiční pasování studentů třetích ročníků.

Jak se výkop podařil, se můžete sami přesvědčit v naší fotogalerii, za kterou vděčíme D. Hladkému ze 2.A.

(rs) 

Fotogalerie - ráno před školou

Fotogalerie - rozloučení

Originální nezmenšené fotografie naleznete na školním Google Disku zde