Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : 67. ROČNÍK MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY – KRAJSKÉ KOLO

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

67. ročník matematické olympiády – krajské kolo

67. ročníku matematické olympiády v kategorii B a C se zúčastnili i naši studenti.

V kategorii B obsadil druhé místo Tomáš Hurdzan ze sexty A. Stejnou pozici v kategorii C získal Jakub Kislinger z kvinty A.  Ve stejné kategorii se stal úspěšným řešitelem Kryštof Boura z 1. A.