Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : NAŠE STUDENTKY SE ZÚČASTNILY REPUBLIKOVÉHO FINÁLE VE VOLEJBALE

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Naše studentky se zúčastnily republikového finále ve volejbale

Ve dnech 11. a 12. října se v Jablonci nad Nisou uskutečnilo republikové finále středních škol ve volejbalu dívek. Po celou dobu turnaje podávala naše děvčata velmi kvalitní sportovní výkony a nechybělo mnoho, aby se tým našeho gymnázia umístil ještě o několik málo příček lépe! Celkově se tedy družstvo děvčat v konkurenci osmnácti týmů umístilo na velmi pěkném 13. místě, což je v republikovém měřítku velice hodnotné umístění. Všem zúčastněným děkujeme za skvělou reprezentaci a přejeme mnoho dalších úspěchů nejen na poli sportovním!

 

Naši školu reprezentovaly: Marková Eva, Kučerová Klára, Jarošíková Andrea, Denková Adéla, Trojánková Simona, Nová Alžběta, Bratasyuk Aleksandra, Rynešová Barbara, Göttingerová Adéla a Krůsová Anna.

Blahopřejeme celému týmu a budeme se těšit, že se v budoucnu podaří navázat na dosažené úspěchy a snad je i překonat!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Připravil Petr Mecner