Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : LETNÍ SPORTOVNÍ KURZY 2018 SE VYDAŘILY

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Letní sportovní kurzy 2018 se vydařily

 

Ve dnech 28.5 až 8.6. 2018 proběhly ve Sportovním areálu v Žinkovech tradiční sportovní kurzy organizované pro předposlední ročníky gymnázia. Letošní kurzy se opravdu vydařily a to nejen vlivem krásného počasí, ale především díky výborné organizaci sportovního pobytu a také díky aktivnímu přístupu většiny účastníků. Povedlo se připravit skvělé dva týdny plné sportovních zážitků, nových poznatků o sobě i o druhých a všichni se shodují, že sportovní kurzy přinesly také pozitivní změny v kolektivu tříd.

 

 

 

  

Fotografie z letošních kurzů si můžete prohlédnout zde...

                                                                                                                        Připravil Roman Sedláček