Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO NOVĚ PŘIJATÉ ŽÁKY DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ ČTYŘLETÉHO STUDIA

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Informativní schůzka pro nově přijaté žáky do prvních ročníků ČTYŘLETÉHO studia

Vážení rodiče,

v úterý 26. června v 15 hodin pořádáme informativní schůzku pro nově přijaté žáky do prvních ročníků čtyřletého studia a jejich rodiče.

Dozvíte se zde základní informace o:

- rozdělení do tříd, kmenových učebnách, výsledku volby jazyků

- zamýšlených učebnicích

- využití tabletů ve výuce a jejich pořízení

- konání adaptačního kurzu začátkem září a jeho zabezpečení

- geologickém kurzu v září

- stravování ve školní jídelně

- zodpovězení Vašich dotazů

 

Schůzka se koná ve velké tělocvičně (vchod bokem kolem hřiště nebo přízemím vpravo a dolů po schodech).

 

S pozdravem

RNDr. Jiří Šlégl, řed. Gymnázia J. Vrchlického v Klatovech