Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : INFORMACE O POZNÁVACÍCH ZÁJEZDECH S ANGLIČTINOU

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Informace o poznávacích zájezdech s angličtinou

Podzimní poznávací zájezd v novém školním roce je především zaměřen na historii Spojených států, studenti navštíví Philadelphii, Gettysburg, Boston, Plymouth a New York, obdivovat ale budou i přírodu, a to u Niagarských vodopádů.

Zájezd se koná ve dnech 15.10.-23.10.2018 a je plně obsazen.

Jarní poznávací zájezd do Anglie, tentokrát do překrásné jezerní oblasti Lake District, je pořádaný po předchozích velmi dobrých zkušenostech opět s cestovní kanceláří PRO TRAVEL.

Uskuteční se v termínu od 26. dubna do 3. května 2019.

Podrobné informace jsou vyvěšeny na nástěnce u sborovny a základní informace také podají učitelé angličtiny.

Leták ve formátu PDF zde.

Přihlašujte se, prosím, během měsíce září u J. Stýblové.